Bergverk

Svalbard har en spesiell natur og geologi. For flere millioner år siden begynte prosessene som gjør at øygruppen har både kull og andre mineraler. Store Norske har hatt gruvedrift på Svalbard siden 1916. I dag driver vi Gruve 7, som er den eneste norske kullgruven som fortsatt er i drift.

Store Norske har i dag 335 utmål på Svalbard

Til toppen

Store Norske Spitsbergen har i dag 335 utmål på Svalbard som dekker et areal på mer enn 3100 kvm. land- og havflate.

Et utmål gir enerett til leting etter og utvinning av mineralske råstoffer gjennom bergverksdrift.

Betingelsene for å kunne drive bergverk på Svalbard blir regulert av Bergverksordningen for Svalbard gitt ved Kgl.res. av 7. august 1925. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard tildeler og holder kontroll over utmålene.

De aller fleste utmålene til Store Norske ligger på Spitsbergen og gjelder kull, men vi har også utmål på hydrokarboner og gull. Store Norskes utmål holdes som reserve for pågående gruvedrift. I tillegg driver vi aktivt med undersøkelser av ressursgrunnlaget på egne utmål.

Utmålskart


Selskapets søkeseddel

Søkeseddel 2023 -2024