Kontakt

Annette Malm Justad

Styreleder
952 09 396

Johnny Undeli

Styrets nestleder
906 10 075

Birger Nilsen

Styremedlem
932 36 110

Dina Elverum Aune

Styremedlem
928 00 154

Rolf Thorsen

Styremedlem
+47 90119373

Rune Mjelde

Ansattrepresentant og gruveelektriker
922 01 121

Malte Jochmann

Ansattrepresentant og geolog
416 08 779

Per Ivar Velve

Ansattrepresentant og kontrollingeniør
958 69 063