Turisme

Hvert år besøker flere titusen turister Longyearbyen. Ingen unngår å legge merke til gruvehistorien og de mange unike aspektene ved en tidligere company town. En tur til Gruve 3 tar deg med på en historisk reise til Longyearbyens fortid.

Kullgruvehistorien viktig for å forstå Svalbard

Til toppen

Svalbard er i dag en eksotisk og mangfoldig destinasjon som tiltrekker både norske og utenlandske besøkende.

Opp gjennom årene har Store Norske vært involvert i det meste som har skjedd i Longyearbyen. Vi har blant annet drevet transportselskapet som fraktet opp besøkende og vi drev de første overnattingsstedene for besøkende.

En stor del av Longyearbyens identitet er knyttet til gruvedriften. Etter Svalbardmiljøloven er alle kulturminner fra før 1946 fredet. Det betyr at all infrastruktur etter gruvedriften er vernet, og kan ses mange steder i og omkring byen.

Taubane mot Nesset
Taubanen i Longyearbyen. Foto: Torbjørn Johnsen.

Vi er opptatt av å bevare de gamle gruveanleggene slik at de kan vitne om hva Longyearbyen er bygd på.

Svalbard og Longyearbyen er en unik destinasjon, og vi har som mål at besøkende skal kunne oppleve gruvehistorien på nært hold, ikke kun som «kulisser». Vi jobber derfor for at anleggene kan sikres slik at de kan besøkes og tas i bruk som opplevelsesarenaer og i reiselivssammenheng.

Utsikt fra gruve 3
Utsikt fra gruve 3. Foto: Store Norske