Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

En fornybar reise i Arktis

Til toppen

Store Norske Energi har bygd et unikt hybrid energianlegg på Isfjord Radio, som er en avsidesliggende og isolert radiostasjon som i dag er en reiselivsdestinasjon.

Isfjord Radio har tradisjonelt vært forsynt med egenprodusert strøm og varme fra dieselaggregater. Hvert år ble det brukt rundt 180 000 liter diesel som ble levert med eget tankskip en gang i året, og som medførte både betydelige miljøutslipp og høye driftskostnader.

Gradvis omstilling

I 2021 installerte vi et batteri, termisk lager og et smart styresystem på Isfjord Radio. Disse tiltakene førte til en reduksjon i dieselforbruket på ca. 60 000 liter i året. I 2023 tok vi et steg videre ved å bygge verdens nordligste bakkemonterte solcellepark og installere solceller på tre av bygningene.

Som et resultat av disse tiltakene, forventes en ytterligere reduksjon av dieselforbruk på hele 60 000 liter.

Solcellepark på Isfjord Radio
Solcellepark på Isfjord Radio. Foto: Thomas Thiis, NMBU.

Fremtiden for Isfjord Radio

For å nå målet om å drifte Isfjord Radio på tilnærmet 100 prosent fornybar energi, ser vi på muligheten for å installere et par mindre vindturbiner. Vindturbinene vil bidra til å produsere energi også i mørketiden, når solenergi ikke er tilgjengelig.

Isfjord Radio – en historisk og viktig aktør

Isfjord Radio ble bygget i 1933 og fungerte som en vital kommunikasjonslinje mellom Longyearbyen og fastlandet. I dag består anlegget av 7-8 bygninger og et omfattende antenneanlegg. Anlegget spiller en viktig rolle for skipsfart, flytrafikk, redningstjeneste og mobilkommunikasjon.

I tillegg til den kritiske kommunikasjonsfunksjonen, fungerer Isfjord Radio som et ekspedisjonshotell fra februar til oktober. Dette tilbudet drives av selskapet Basecamp Explorer Spitsbergen, og du kan lese mer om det her.

Et unikt prosjekt med global betydning

Energiomstillingsprosjektet på Isfjord Radio er et unikt eksempel på bruk av innovative teknologiske løsninger for å realisere fornybar energi i ekstreme omgivelser. Prosjektet bidrar til bærekraftig utvikling på Svalbard og inspirerer til grønne løsninger i arktiske off-grid områder.

Prosjektet har også overføringsverdi til energiomstillingen i Longyearbyen, ettersom mange av løsningene som testes ut på Isfjord Radio trolig også kan brukes i Longyearbyen. Dette gjør prosjektet til et viktig verktøy for å skape et mer bærekraftig Svalbard og for å demonstrere mulige løsninger for energiomstilling i arktiske områder generelt.

Store Norske Energi deler kunnskap og erfaringer fra prosjektet med andre aktører i Longyearbyen og Arktis. Vi håper at dette kan bidra til å akselerere energiomstillingen i Longyearbyen og skape en mer bærekraftig framtid for både Svalbard og Arktis.