Organisasjon

Ansvarlig lokal aktør

Til toppen

Samfunnsansvar er en sentral del av Store Norskes forretningsstrategi og en rettesnor for vår virksomhet. Store Norske skal bidra positivt overfor både ansatte, eier, kunder og for samfunnet som helhet gjennom tiltak på ­flere områder.

Store Norske er blant de største private arbeidsgiverne på Svalbard og aktivitet som foregår på Svalbard er ofte interessant også andre steder i verden. Vi skal derfor gå foran lokalt som et eksempel og gjøre det vi kan gjennom vår virksomhet for å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Vi skal også være en trygg og seriøs arbeidsgiver og innkjøper, og blant annet kontrollere at leverandører har arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale.

Vi er bevisst den miljøpåvirkning selskapets virksomhet medfører og arbeider aktivt for at naturinngrep og utslipp skal være minst mulig. Gjennom svalbardmiljøloven etterlever Store Norske verdens strengeste miljølovgivning og har en nullvisjon for ulykker og uønsket miljøpåvirkning.

Gjennom vår virksomhet skal vi være pådriver for å få testet ut nye bærekraftige løsninger, teknologier og metoder på Svalbard. Dette skal bidra til et mer bærekraftig svalbardsamfunn, samt bruke Svalbard som et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger mot resten av verden.

Store Norske har vedtatt etiske retningslinjer som også alle datterselskapene i konsernet følger. De etiske retningslinjene danner rammen for ønsket adferd hos alle ansatte i konsernet, og inneholder også regler som skal bekjempe korrupsjon og ivareta menneskerettigheter.