Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

Pådriver for grønn energi i Arktis

Til toppen

Store Norske har en lang og stolt historie som energiselskap på Svalbard. Fra kullgruvedrift og energiproduksjon til lokalsamfunnet, har Store Norske i over hundre år spilt en sentral rolle i øyas utvikling.

Nå står vi på trappene til en ny og spennende fremtid – preget av grønn energi og banebrytende teknologi. Fremover skal vi både lede an omstillingen av energisystemer på Svalbard og i arktiske strøm.

Hybride off-grid energianlegg: Nøkkelen til en bærekraftig fremtid

Gjennom vårt datterselskap Store Norske Energi har vi satt oss et ambisiøst mål om å lede an i omstillingen til fornybar energi i arktiske strøk. Ved å satse på hybride off-grid energianlegg, ser vi et enormt potensial for å skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid for både Svalbard og andre arktiske områder.

Et hybrid off-grid energianlegg kombinerer flere energikilder og teknologier, som for eksempel solenergi, vindkraft og batterilagring, for å levere pålitelig og ren energi til områder uten tilknytning til et strømnett. Slike anlegg er ideelle for arktiske områder, hvor værforholdene kan være ekstreme og infrastrukturen ofte er begrenset.

Muligheter i Arktis

Markedet for hybride off-grid energianlegg i Arktis er enormt. Over 1500 off-grid lokalsamfunn i regionen er i dag avhengige av fossilt brensel for energiforsyning, noe som har store negative konsekvenser for miljøet. Våre løsninger tilbyr et rent og bærekraftig alternativ, og kan dermed bidra til å redusere CO2-utslipp og forbedre luftkvaliteten i disse sårbare områdene.

Store Norske Energi: En ledende aktør

Store Norske Energi har en rekke fortrinn som gjør oss til en ideell partner for å realisere potensialet til hybride off-grid energianlegg i Arktis:

  • Lang erfaring og unik kompetanse innen energiproduksjon og logistikk under arktiske forhold.
  • Egen byggherreorganisasjon med evne til å håndtere komplekse prosjekter.
  • Sterkt engasjement for lokalsamfunnet og et mål om å skape nye arbeidsplasser på Svalbard.