Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

En unik kullgruvehistorie

Til toppen

På Svalbard skal fauna, flora og kulturminner bevares tilnærmet urørt. Alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet.

En stor del av Longyearbyens identitet er knyttet til gruvedriften. Store Norske har i lang tid jobbet med å bevare de gruverelaterte kulturminnene, også slik at de kan oppleves og tas i bruk.

Daganlegget i Gruve 6 - Torbjørn Johnsen
Daganlegget ved Gruve 6. Foto: Torbjørn Johnsen.

Bli kjent med gruvehistorien

Gruveanlegg og tekniske installasjoner preger hele området rundt Longyearbyen – fra utslaget til Gruve 3 i Bjørndalen til Gruve 7 på Breinosa i Adventdalen, og ikke minst inne i Longyeardalen. Store Norske er opptatt av at de gamle gruveanleggene bevares slik at de kan vitne om hva Longyearbyen er bygd på. I dag har Svalbard museum dette forvaltningsoppdraget, som tidligere har ligget under Store Norskes eierskap og senere oppdrag.

Svalbard og Longyearbyen er en unik destinasjon, og vi har som mål at besøkende skal kunne oppleve gruvehistorien på nært hold og ikke kun som «kulisser». Vi jobber derfor for at enkelte av anleggene også kan besøkes og tas i bruk som opplevelsesarenaer og i reiselivssammenheng.

Besøkende til Longyearbyen kan allerede oppleve vår besøksgruve Gruve 3, som ligger rett ved Svalbard globale frøhvelv. I tillegg vil den ikoniske Taubanesentralen på bildet under snart gjøres tilgjengelig for lokalsamfunnet og tilreisende, som en del av Store Norskes formidling av gruvehistorien.

Taubanesentralen - Torbjørn Johnsen
Taubanesentralen. Foto: Torbjørn Johnsen