Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon er gruvesamfunnet i Svea tilbakeført til naturen. Vi har fjernet bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Nå fremstår isbreene og fjellsidene mest mulig upåvirket.

Avslutning av viktig norsk industrihistorie

Til toppen

I 99 år var det kullproduksjon i Svea. I 2017 ble det besluttet å avvikle gruvedriften.

Arbeidet med å rydde Svea og Lunckefjell er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Det er også den endelige avslutningen av en viktig del av norsk industrihistorie på Svalbard.

Om Svea

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. I 1917 ble anlegget grunnlagt av det svenske selskapet Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält. Store Norske kjøpte i 1934 Sveagruva for 1 millioner kroner.

Svea er en industrileir med rundt 300 sengeplasser og flyplass med regelmessige avganger til Longyearbyen. På det meste var det 400 ansatte i Svea.

Svea
Svea. Foto Roger Manndal

Det siste kullet kom ut av Svea Nord 8. april 2016. Da var det totalt hentet ut ca. 32 millioner tonn. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Det skal ryddes opp etter mer enn 100 års gruvedrift, fjerne og sikre forurensning i grunn og sikre at de naturlige prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand.

All infrastruktur og avfall skal fjernes, det vil blant annet si veier og bygninger, og masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket.

Miljøprosjektet er en stor investering for Norge og finansieres årlig over statsbudsjettet frem mot 2024. Det er et omfattende prosjekt med krevende rammebetingelser og høye krav til kvalitet.

Store Norske er byggherre for prosjektet og har inngått avtale med Hæhre Arctic AS om Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og Fase 2A som finner sted i Svea Nord-gruven. For Fase 2B -1 riving av bygningene i Svea er AF Decom AS tildelt kontrakten. Sist del av prosjektet Fase 2B - 2 som omhandler terrengarbeider og de siste byggene er tildelt Hæhre Arctic.

Prosjektet er unikt og første «fullskala test» på Svalbardmiljøloven § 64. Store Norske skal sørge for at prosjektet oppfyller alle krav som stilles til oppryddingen og at det gjennomføres kostnadseffektivt.

Kortversjonen av avslutningsplanen for Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell

Svea i dag

Arbeidene i Svea sentrum er avsluttet og område tilbakeført til naturlig tilstand, bare de 4 fredede byggende står igjen. Vinboden, Salooen, Hundegården/proviantlageret og Trafotårnet.

Svea før og nå
Svea fotografert fra Varden i 1938 (Norsk Polarinstitutt) og 2019 og 2022

Se Svea via webkameraet på taket av flyplasstårnet og webkameraet på Kapp Amsterdam

Kulturminner i Svea

Alt i Svea som er fra før 1946 er automatisk fredet, herunder bygninger og installasjoner. I forbindelse med miljøprosjektet er det gjennomført en større registrering av kulturminner. Sysselmannen har utført denne registreringen i samarbeid med Svalbard Museum, og du kan lese om kulturminnene i rapporten fra Sysselmannen, du finner også mye informasjon i Kulturminnesøk en tjeneste fra Riksantikvaren.


Foto Store Norske
Tårnet i Svea er det eldste bevarte kulturminne som omhandler gruvedriften på Svalbard. Foto Store Norske.