Organisasjon

Katalysator og fødselshjelper på Svalbard

Til toppen

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år.

Store Norske arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Selskapet er 100 prosent eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og er et selskap i kategori 2. For selskapene i kategori 2 har staten mål om bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Statens mål som eier i Store Norske er kostnadseffektiv og stabil produksjon av kull til kullkraftverket i Longyearbyen og kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av boliger i Longyearbyen. For næringsbygg, industriell virksomhet og annen virksomhet er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Dagens organisasjon

Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen og Svea. I dag har selskapet virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er navnet på morselskapet i Store Norske-konsernet. Konsernet driver både virksomhet med sektorpolitiske mål og aktivitet i konkurranse med andre. Aktivitetsområdene er organisert i egne selskaper

Bergverk

  • Vi drifter Gruve 7 gjennom Store Norske Gruvedrift AS

Eiendom

Logistikk

Energi

  • Vi bygger, eier og driver fornybare energiløsninger i isolerte samfunn i Arktis gjennom Store Norske Energi AS
  • Vi fjernopererer et hybrid energisystem på Isfjord Radio og driver solcelleanlegg i Longyearbyen

Turisme

  • Vi driver turistvirksomhet gjennom besøksgruven Gruve 3 AS

Regnskapstjenester

  • Vi leverer regnskapstjenester lokalt gjennom Pole Position Accounting AS, som har som formål å tilby regnskapstjenester til byens små og mellomstore bedrifter.

Hva vi skal gjøre

Verden er midt i en omstilling av energisystemer. Store Norske har mer enn 100 års erfaring fra industri og samfunnsutvikling i Arktis og vi bruker denne erfaringen til å utvikle nye områder å jobbe med fremover.

Vi jobber særlig med energi, eiendom, logistikk, kulturminner/reiseliv og samarbeid for utvikling av ny næringsvirksomhet.

Vår historie

Store Norskes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord.

Vi har utviklet og driftet all infrastruktur og samfunnstjenester i både Longyearbyen og Svea. I Longyearbyen varte det frem til perioden som company town var over 1989. På historielinjen kan du bli bedre kjent med vår historie.