Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

Store Norske har i dag 515 boliger i Longyearbyen

Til toppen

Boliger til de ansatte har vært en integrert del av Store Norskes virksomhet siden 1916. I dag eier vi ca. 515 boliger gjennom selskapet Store Norske Boliger.

Spisshusene i Longyearbyen. Foto Torbjørn Johnsen
Spisshusene i Longyearbyen. Foto: Torbjørn Johnsen.

Om Store Norske Boliger

I år 2000 ble Store Norskes boliger lagt inn under selskapet Store Norske Boliger AS.

Fra 2005-2013 investerte vi over 160 millioner kroner i å bygge 108 boliger i Longyearbyen, deriblant mange familieboliger. Vi er en sentral aktør i videreutviklingen av boligmarkedet i Longyearbyen, og i desember 2019 overtok vi et nytt boligbygg med 12 familieleiligheter på Elvesletta Syd. I 2021 overtok Store Norske Boliger Hurtigruten Svalbard sine boligportefølje som en del av en større avtale.

I dag eier Store Norske Boliger ca. 500 boliger. Det utgjør nærmere 50 prosent av den totale boligmassen i Longyearbyen. Skredsikring av Lia og Vannledningsdalen medfører at et betydelig antall boliger har blitt, og vil bli, fjernet. Som erstatning for dette jobber vi nå med transformasjon av boligområdet Elvesletta Nord. Her vil vi kombinere gjenbruk av eksisterende boliger med flytting av boliger fra Lia og med nybygg.

Rundt 60 prosent av vår boligmasse leies i dag ut til statlige og offentlige aktører, inkludert Store Norske-konsernets egne ansatte. 40 % leies ut til næringsaktører i Longyearbyen.

Boliger på Haugen. Foto Torbjørn Johnsen
Boliger på Haugen med Funken i bakgrunnen. Foto: Torbjørn Johnsen.

Våre boliger i dag

Vi er opptatt av at boligene våre skal være godt vedlikeholdte og attraktive, og vi ønsker å være den foretrukne boligutleieren i Longyearbyen ut fra kombinasjonen kvalitet, service og pris.

Boligene våre er en blanding av møblerte toroms leiligheter på ca. 30-50 kvm. og større, umøblerte leiligheter opp til femroms størrelse på ca. 140 kvm.

Det er stort press på boligmarkedet i Longyearbyen, og de senere årene har samtlige boliger vært utleid, med unntak av de som er under oppussing.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på bolig@snsk.no eller tlf. 79 02 52 00, linjevalg bolig.

Vakttelefon for hendelser utenfor ordinær arbeidstid tlf. 469 63 841.

Longyearbyen. Foto Tine Mari Thornes
Longyearbyen. Foto: Tine Mari Thornes.